Dela sidan på sociala medier

Begränsad framkomlighet i Emmaboda start v 37

Arbete på vatten- och avloppsledningsnätet mellan korsningen Trädgårdsgatan/Linnégatan och korsningen Trädgårdsgatan/Hantverkaregatan kommer att påbörjas vecka 37 och pågå under två månader.

Alla berörda fastigheter kommer att informeras.

Vid frågor kontakta:

Emmaboda Energi kundtjänst 0471 - 24 97 50

Utanför arbetstid VA-beredskapen 0471 - 24 97 60