Dela sidan på sociala medier

Begränsad framkomlighet i Broakulla start v 40 

På uppdrag av Emmaboda Energi kommer Svatek AB utföra arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet på Bruksgatan i Broakulla. Arbetet kommer att påbörjas vecka 40 och pågå under tre månader.

Alla berörda fastigheter är informerade. Under arbetet behöver omkopplingar ske, detta gör att trycket i dricksvattenledningarna kan variera.

Vid frågor kontakta:

Projektledare : Kristoffer Björn 0470-730136

Arbetsledare för entreprenaden: Karl-Johan Karlsson 0470-730138

Emmaboda Energis kontaktperson: Marie Petersson 0471 - 24 97 61