Organisation

Emmaboda Energis verksamheter är huvudsakligen organiserade i två affärsområden: Elnät respektive Energi och Miljö. Jämte dessa affärsområden har vi verksamheten Administration, som utgör en service- och stödfunktion till övriga verksamheter.

Affärsområde Energi och Miljö omfattar de verksamheter som finansieras genom avgifter och som har en stark naturlig anknytning till vår yttre miljö och natur. Organisatoriskt är affärsområdena Fjärrvärme, Vatten och Avlopp, Stadsnät och Renhållning

Affärsområde Elnät omfattar elnätet i orterna Emmaboda, Lindås, Broakulla och Eriksmåla.

Ekonomi och Administration omfattar funktioner för ekonomi och kundtjänst.