Styrelse

Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB har samma styrelse. Den utses politiskt i samband med kommunalvalet vart fjärde år.

Per Adolfsson (s), ordförande
Lennart Gustavsson (c), vice ordförande
Gullvi Dahllöf (s)
Stefan Fosic (m)
Stig-Ove Andersson (s)