Nya fjärrvärmepriser 1 okt 2017

Emmaboda Energi och Miljö AB höjer priset på fjärrvärme med 2,5 % från och med den 1 oktober 2017.

För en villa med en årsförbrukning av fjärrvärme på 20 000 kWh innebär det en höjning med c:a 36 kr/månad (438 kr/år).

Det nya priset per kWh är 89,82 öre/kWh. Det finns ingen fast avgift i taxan.

Senaste gången fjärrvärmepriset justerades var 1 januari 2014.

Fjärrvärmelagen ger dig som konsument rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet i de fall där avtalsvillkoren ensidigt ändras till konsumentens nackdel, till exempel vid en prishöjning.

Begäran om förhandling ska skriftligen skickas till Emmaboda Energi och Miljö AB senast tre veckor efter att du har mottagit information om ensidig avtalsförändring. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Information om förhandling, medling och uppsägning återfinns främst i paragraferna 7-26, fjärrvärmelagen.

Emmaboda Energi och Miljö AB:s kontaktperson vad gäller eventuell förhandling och medling; se under Kontakt/Kontaktpersoner.

 

 

 

Inlagt av Stefan Lundgren 2017-06-30