Hemkompostering

Miljömässigt bra för trädgården men kräver skötsel.

Detta abonnemang väljer du om du vill börja hemkompostera matavfallet.

Du sorterar ut matavfallet och lägger det i en godkänd hemkompost (varmkompost) på tomten. Mindre rena köttben är vid hemkompostering tillåtet att lägga i det gröna kärlet (brännbart avfall) om man inte vill ha det i sin kompost.

Du får själv stå för inköp av hemkompost och kärl till köket.

För att börja eller fortsätta hemkompostera krävs det att ni anmäler det till Bygg- och miljöenheten i Emmaboda Kommun. Anmälningsblankett för anmälan av kompostering av hushållsavfall finns på Emmaboda kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges taxa (1 x timpris).

Även en Bokashi ska anmälas som hemkompostering. Det är viktigt att komposteringen inte orsakar några olägenheter. Beskriv hur matavfallet ska hanteras, särskilt under vinterhalvåret då det inte går att blanda ner direkt i rabatten. 

När vi fått besked om att ni skickat in anmälan om kompost ändrar vi ditt abonnemang.

Om inte anvisningarna för detta abonnemang efterföljs har vi rätt att ändra ert abonnemang till Abonnemang Osorterat avfall.