Osorterat

Miljömässigt dåligt och dyraste abonnemanget

Detta abonnemang väljer du om du inte vill sortera ut matavfall varken i ett brunt kärl eller i hemkompost.

Du blandar matavfall och brännbart avfall i samma påse och slänger det i det gröna kärlet.
Avfallet körs till förbränning.

Eftersom taxan är miljöstyrande och detta abonnemangsval ger den största miljöbelastningen så är detta det dyraste abonnemanget.

I det gröna kärlet ska endast brännbart avfall läggas. Det är det avfall som återstår när man sorterat ut förpackningsavfall, grovavfall och farligt avfall.