Renhållningsordning

Alla kommuner har en egen renhållningsordning som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen.

En ny avfallsplan har antagits år 2018. Renhållningsföreskrifterna planeras att revideras under hösten år 2018.