Trädgårdsavfall

Sorterat trädgårdsavfall kan lämnas i mindre mängder av allmänheten på ristippar i Emmaboda, Vissefjärda och Långasjö.
Ristipparna ska endast användas till trädgårdsavfall.

Ris: Grenar, sly, små träd

Trädgårdsavfall: Löv, gräsklipp, växtdelar, mindre buskar

Mottagningen i Emmaboda sker på Emmaboda Energi o Miljö AB, Södra vägen.

Långasjös mottagning ligger bakom “Långasjö-Ericsson”

Vissefjärdas mottagning ligger i änden på Storegårdsgatan.

Ristipparna är inte soptippar.

Detta får inte lämnas på ristipparna:

Aska, stubbar, tryckimpregnerat virke, stockar, slipers, trädgårdsmöbler, pallar, blomkrukor, jord, stenar, betong, staket, byggmaterial, däck, plast etc.

Plastsäckar ska tömmas och läggas i avsedda sopkärl.

Kontakta en gräventreprenör om du har större mängder jord eller stenar som du behöver bli av med.