Vad kostar det?

Taxan för avfallshanteringen som visas nedan gäller från och med 2017-01-01 .

Renhållningstaxa (, 279.2 kB)

Under år 2019 pågår arbete med att revidera taxan. Den nya taxan kommer gälla från och med 2020-04-01.