VA-arbete på Alsbovägen i Algutsboda

Aktuellt: Arbetet kommer att pågå under hösten -22.

Ett planerat VA-arbete pågår på Alsbovägen i Algutsboda

Vatten- och avloppsledningarna är gamla och behöver bytas ut för att säkerställa att det vatten som pumpas ut från vattenverket levereras ut till er i säkra ledningar. Att det spillvatten ni släpper ut från er fastighet verkligen hamnar i reningsverket och inte i omgivande mark och vattendrag.

Arbetet kommer att pågå under hösten 2022 och enligt planeringen ska det vara klart vid årsskiftet 22/23, asfaltering kommer dock att ske tidigast våren 2023.

En extern entreprenör utför arbetet.

Samtliga fastighetsägare som berörs av arbetet har blivit informerade via utskick. Vi informerar löpande om hur arbetet fortgår samt om vattenleveransen blir påverkad.