Projekt Landsvägen i Broakulla. Grävarbeten.

Aktuellt: v 04-11.

Vad gör vi?

Nyförläggning av kabel i norra delen av Landsvägen.

Utbyte av äldre kabelskåp längs med Landsvägen i Broakulla

Varför gör vi detta?

Vi förbereder för ökad användning av el i samhället samtidigt som vi ökar säkerheten i arbetet för den personal som ska utföra arbete i vårt elnät.

Tidplan

Vi räknar med att färdigställa arbetet helt senast april 2023.

Vad betyder detta för dig som kund?

Under arbetet kommer delar av Landsvägen bitvis endast ha ett körfält för framkomlighet.

Kontaktperson: Torbjörn Quist 0471-24 97 82

Vid problem utanför kontorstid, ring vår elberedskap på 0471-24 97 70.