VA-arbete på del av Mellangatan i Emmaboda

Aktuellt: VA-arbetet har påbörjas med relining av befintlig spill, -och dagvattenledning i Mellangatan. Nu fortsätter arbetet med en inventering av fastigheternas dagvattenanslutning, genom en sk Rökinventering.

Relining utfördes vecka 11 av Aarsleff.
Rökinventering vecka 13 utförs av Svapipe.
Grävarbeten VA utförs av Strands maskiner, med start i april.

Under vecka 11 kommer Aarsleff att utföra relining av avloppsledningarna i Mellangatan på uppdrag av Emmaboda Energi. Se dokument längst ner på sidan.


Varför gör vi detta?

 Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem både för enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen, det kan exempelvis orsaka källaröversvämningar. Lika viktigt är det att hindra regn- och dräneringsvatten från att ledas till spillvattenledningarna vilket ineffektiviserar avloppsreningen och ökar risken för källaröversvämningar.

Tidplan

Det är svårt att i förväg ange exakta hålltider. Det beror på att vi under arbetets gång kan stöta på oväntade hinder (väderförhållande, markförhållanden, andra ledningsinstallationer och liknande).Vi uppskattar att arbetet kommer pågå under perioden april till september, med uppehåll för semester.

Om vi behöver nå dig

Under vårt arbete informerar vi berörda hushåll genom information lagd i brevlådan, gällande planerade störningar i vattendistributionen. Korta oplanerade stopp som vi inte hinner informera om, kan inträffa. Missfärgning av vattnet kan uppstå när arbetena pågår. Detta brukar försvinna om man spolar en stund i kranen.

Förbered dig vid en planerad vattenavstängning

- Håll kranarna stängda.
- Undvik vittvätt under det närmaste dygnet när vattnet kommit tillbaka (eftersom vattnet kan vara missfärgat).
- Tappa upp vatten på förhand som behövs till matlagning och dryck.
- För att spola i toaletten, häll ner en hel hink med vatten.

Har du störningstjänslig verksamhet?

Inför vårt VA-arbete i ditt område, ber vi dig som fastighetsägare observera om det finns verksamheter som är extra störningskänsliga. Är du fastighetsägare med hyresgäster, ansvarar du för att informationen om VA-arbetet kommer fram till alla berörda.

Vilket ansvar har du som fastighetsägare?

Fastighetsägaren ansvarar för VA-installationen inom fastigheten. Det innebär bland annat dränering, avledning av dagvatten (som inte får ske till grannfastighet, spillvattensystemet eller gata) samt att servisledningarna inne på tomten är i bra skick. Ytterligare information kring detta kommer längre fram.


Vi gör vårt yttersta för att VA-arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Tack för visad hänsyn.


Projektledare Sara Uhr 0471-24 97 64

Entreprenör Niklas Strand 0706-41 02 71


Rökinventering, info 20230320 , 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Relining, allmän info 20230307 , 202 kB, öppnas i nytt fönster.

Relining, specifik info 20230307 , 252 kB, öppnas i nytt fönster.

Infobrev 20230228 , 197 kB, öppnas i nytt fönster.