Kärlavfall

Kärlavfallet är det avfall som hämtas vid fastigheten av den entreprenör som anlitas av Emmaboda Energi.

I kommunens tätorter är det möjligt att sortera ut matavfallet i ett brunt sopkärl. Olika abonnemang och kärlstorlekar kan väljas.

Sophämtning sker 1 gång varannan vecka i tätorterna:

Emmaboda, Lindås, Vissefjärda, Långasjö, Eriksmåla, Åfors, Boda m.fl. och 1 gång var 4:e vecka på landsbygd.

Under hösten år 2019 kommer även hushållen på landsbygden bli erbjudna matavfallsinsamling.

Hushållssoporna skickas till KSRR:s (Kalmarsundsregionens Renhållare) anläggning Moskogen utanför Kalmar för bearbetning. Det brännbara kärlavfallet körs sedan vidare till en förbränningsanläggning. Matavfallet som samlas in bearbetas och skickas vidare för framställning av biogas.

Vid abonnemang Matavfallsinsamling töms både grönt och brunt kärl samtidigt.

Att tänka på

  • Förpacka hushållsavfallet innan du lägger det i kärlet. Avfallet tippas över i sopbilen och kan blåsa iväg om det ligger löst. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är rent på tömningsplatsen.
  • Matavfallet ska läggas i avsedda papperspåsar i de bruna kärlen. Tänk på att inte fylla påsarna mer än till strecket för att det ska vara möjligt att försluta dem ordentligt.
  • Sätt gärna ut kärlet kvällen innan. Sopbilen kan komma tidigt på morgonen.
  • På hämtningsdagen ska kärlet stå med öppningen mot vägen och ha fritt utrymme minst 60 cm bakåt och åt sidorna. Om du har flera kärl ska de inte stå för nära varandra vid tömning.
  • Vägen fram till tömningsplatsen ska hållas lättframkomlig.