Slamtömning

Abonnemang per år 1 tömning: 900 kr

Inom 3 dagar efter beställning per gång: 2 050 kr

Inom 6 dagar efter beställning per gång: 1 544 kr

Priserna är inklusive moms.