Tömning av fettavskiljare

Abonnemang per år 1 tömning: 1 875 kr

Abonnemang per år 2 tömningar: 3 625 kr

Inom 3 dagar efter beställning per gång: 6 250 kr

Inom 6 dagar efter beställning per gång: 5 000 kr

Utöver ovanstående priser tillkommer 0,776 kr / kg för omhändertagandet av fettet.

Priserna är inklusive moms