Avbrott i internetförbindelse 1 dec

Kommunikationsoperatören Zitius har aviserat att det blir ett eller två kortare avbrott på tjänsterna i deras nät tisdagen den 1 december 2020.

Kommunikationsoperatören Zitius som är Telias bolag för internetförbindelser på landsbygden ska byta sin tekniska plattform. Under bytet kan du som kund få ett par korta avbrott, c:a 10-30 minuter, på din förbindelse med internet. Efter avbrotten ska allt fungera som vanligt igen. Om du som kund inte får tillbaka din internetkoppling efter avbrottet ska du först försöka att starta om din utrustning. Kvarstår problemen ska du kontakta din tjänsteleverantör, det vill säga den du har tecknat avtal med och betalar månadsavgift till.

Mer om internet-tjänsterna:

Emmaboda kommun och Emmaboda Energi äger ett fibernät i kommunen. Nätet består av fibertrådar som är nedgrävda, redo att användas men livlösa tills någon skickar signaler genom dem. Kommunen och energibolaget kallas nätägare.

Sedan finns det olika kommunikationsoperatörer som använder nätet. De kopplar in utrustning som kan skicka signaler i fibernätet och gör det möjligt att ansluta kunder och att övervaka nätet.

Slutligen finns tjänsteleverantörer som erbjuder olika paket med internetaccess, ip-telefoni och tv över bredband. De använder kommunikationsoperatörernas tjänster för att ansluta kunder och det är tjänsteleverantörerna som du som kund tecknar avtal med och som du betalar till varje månad.

Om du som kund kommer att märka av de korta avbrotten den 1 december beror alltså på vem du köper din internettjänst av. Det är inte alltid enkelt att som kund känna till hela kedjan men i första hand berör dessa avbrott denna gång de kunder som bor utanför våra tätorter.

Om du har problem med att komma åt internet, nu eller någon annan gång, är det alltid din tjänsteleverantör du ska kontakta så att felsökning kan ske i rätt ordning.