Planerat VA-arbete i Emmaboda

Som ett led i vårt förnyelsearbete av VAledningsnätet kommer vi att utföra ett anläggningsarbete i Emmaboda. Vi kommer anlägga en överföringsledning ovan mark under tiden som reparationerna utförs.

Detta kan innebära begränsad framkomlighet i området som är markerat på kartan nedan dessutom kommer Brovägen att stängas av för biltrafik.

Arbetet beräknas pågå under v.3 – 4.

Vi ber om ursäkt för de olägenheter ni kan få i samband med arbetet.

Om du har frågor kontakta Emmaboda Energi:

Kundtjänst: 0471 – 24 97 50

VA-beredskap: 0471 – 24 97 60

Tack för visad förståelse!