Dela sidan på sociala medier

Problem med mätvärden -Mina Sidor

Problem med redovisning av mätvärden gällande elförbrukning på Mina Sidor.

[2024-06-05 10:54] Några elhandelsbolag har inte ändrat visningen av värdena ut mot kund och några har också skapat fakturor baserade på de felaktiga värdena. Vi för en dialog med elhandelsbolagen för att informera och möjliggöra så snabb upprättning som möjligt

[2024-06-04 13:42] Samtliga drabbade kunder ska nu ha tillgång till sina korrekta värden på Mina Sidor, och omsändning av värden till drabbade kunders elhandelsbolag är också utfört. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst!

[2024-06-04 08:45] I samband med en uppdaterad rutin kring hur elmätarens värden levereras vidare uppstod ett fel som orsakade att felaktiga värden presenterades på Mina Sidor för våra kunder som är producenter. Felet är identifierat och arbete pågår med att säkerställa att Mina Sidor uppdateras med korrekta värden. Felaktiga värden redovisades även till våra kunders elhandelsbolag, och vi arbetar också med att skicka ut korrekta värden till elhandelsbolagen för perioden då felet var aktivt.

[2024-06-03 10:30] För tillfället har vi problem med redovisning av mätvärden gällande elförbrukning på mina sidor. Det handlar främst om de som även har elproduktion i sin anläggning. Vi arbetar med att åtgärda felet, så att du som kund ska kunna se korrekta mätvärden.