Microproducent

Som egen elproducent är du mer oberoende av marknadens elpriser. Din elfaktura blir lägre och ditt engagemang gör nytta för miljön. 

Emmaboda Elnät har ett enkelt sätt att ansluta och mäta energin från din mikroproduktionanläggning. Du får dessutom ersättning för den nätnytta du gör genom att du levererar in el på nätet.

Den el du inte själv använder kan du även sälja till något elhandelsbolag. Men det finns en del att tänka på, läs mer om alla avtal och regler här.

För att vara mikroproducent krävs det att:

  • Ditt befintliga säkringsabonnemang är högst 63 ampere.
  • Effekten på din produktion är högst 43,5 kW.
  • Du på årsbasis alltid gör av med mer el än vad du producerar.

Läs på om mikroproduktion

Ta reda på vilken anläggning som passar hos dig och vilka krav som måste följas både gällande anläggningen och för platsen där anläggningen ska uppföras. Det finns också bidrag och ersättningar att söka, missa inte dem!

Kontakta en elinstallatör

Anlita en behörig elektriker för installation av din mikroproduktions anläggning.

Vi hanterar din förfrågan

Elinstallatören gör en anmälan till oss och vi tar reda på om nätet behöver byggas om. Till installatören skickar vi ett medgivande om installation. Därefter kan arbetet börja!

Installation av produktionsanläggning

När installatören är färdig skickas en färdiganmälan in till oss. Du får också ett nätavtal som gäller mikroproduktion och den ersättning som du kommer att få ifrån oss för nätnyttan.

Välj elhandelsföretag

Du väljer själv vilket elhandelsbolag som ska köpa din överskottsel och eventuellt dina elcertifikat. Teckna avtalet i god tid så du kan börja sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag redan från och med inkopplingsdatumet.

Inkoppling

När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören, vi har godkänt anläggningen efter besiktning och ett påskrivet nätavtal gällande mikroproduktion finns anmäler vi anläggningen till Svenska Kraftnät. Från detta datum tar det mellan 4 - 6 veckor innan du som kund kan erhålla ersättning för produktionen. När anläggningen fått ett godkännande är det klart för att koppla in din anläggning på elnätet.