Överskottsel

Om du är intresserad av att sälja din överskottsproduktion. Tänk på att den som står som betalningsansvarig för elnätfakturan även är avtalstecknare.

Elhandelsavtal

Du behöver teckna ett elhandelsavtal för att få sälja din överskottsproduktion till valbar elhandlare. Elhandelsavtalet avser den del av din konsumtion som inte täcks av din egenproducerade el.

Avtal gällande köp av mikroproduktion, överskottsel

Avtalet avser den del som du inte själv konsumerar av din egenproducerade el, överskottsproduktion.

Mer information

För mer information om fullständiga regler se www.skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.