Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om stöd för solceller.

Från och med 1 januari 2021 ersätts det statliga stödet för solceller med ett skatteavdrag. Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som rot- och rut-avdrag och det är Skatteverket som hanterar skatteavdraget.

Emmaboda Energi kommer därför inte längre skicka ut solcellsintyg, eftersom det inte längre behövs i ansökningsprocessen.