Ansluta till fibernät

Emmaboda Energi driver ett öppet, operatörsoberoende och passivt fibernät. Det betyder att vi bygger och driver själva optofibernätet men att vi inte har någon egen aktiv utrustning för att skicka information över fiberkablarna.

Detta hanteras istället av olika kommunikationsoperatörer och vårt nät är tillgängligt för flera sådana kommunikationsoperatörer. Varje kommunikationsoperatör kan erbjuda en eller flera tjänsteleverantörer.

Det enskilda hushållet tecknar ett avtal med en tjänsteleverantör, betalar en engångsavgift för att bli ansluten till Emmaboda Energis fibernät och betalar sedan till tjänsteleverantören för att få de tjänster man vill, till exempel internetanslutning, telefoni och tv.
På detta sätt kan vi se till att så många hushåll som möjligt får tillgång till fiberanslutning, samtidigt som friheten att välja tjänster är så stor som möjligt.

Privatpersoner

Emmaboda Energi svarar för fiberanslutning av hushåll i följande tätorter: Emmaboda, Lindås, Vissefjärda, Broakulla/Johansfors, Långasjö och Eriksmåla/Åfors.

Här finns blankett för beställning.

Det kostar 19.700 kr inklusive moms att ansluta sig till fibernätet i tätorterna.

I dag är det Telia Öppen Fiberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Vökbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som erbjuder tjänster till hushållen.
Utanför de uppräknade tätorterna hanteras fiberutbyggnaden av kommunledningskontoret.

Företag

Vi har idag ett tiotal kommunikationsoperatörer i vårt nät som hyr förbindelser av oss och som sedan erbjuder olika lösningar för företagskunder. Många av dessa arbetar främst med stora företag som kunder men mindre företag kan till exempel välja på Telialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Vökby länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller Griffellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag som vill ansluta sig till fibernätet kontaktar först en tjänsteleverantör för att komma överens om vilka tjänster man vill ha. Sedan behövs den fysiska fiberanslutningen och i vissa fall sköter tjänsteleverantören beställningen av den från Emmaboda Energi. I andra fall får företaget självt kontakta oss på Emmaboda Energi för en individuell offert på själva anslutningen.

Företag som har frågor om anslutning till vårt fibernät kan ringa till Stefan Karlsson på Emmaboda Energi, tel 0471-24 97 77.