Bevattningsförbud i Emmaboda kommun 17 maj - 30 sep 2023

För att säkra dricksvattenförsörjningen under sommaren införs bevattningsförbud i Emmaboda kommun från och med den 17 maj till och med den 30 september 2023.

Emmaboda Energi som är huvudman för de kommunala vattentjänsterna i Emmaboda kommun inför nu bevattningsförbud för att säkra tillgången på dricksvatten under sommaren.

Förbudet gäller till och med den 30 september men om förhållandena ändras kan detta justeras.

Vi ber allmänheten att vara återhållsam med vattenanvändningen och försöka minska förbrukningen på de sätt man kan.

Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i Emmaboda kommun.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt. Tips! Du får använda vattenkanna.
Samla gärna upp regnvatten för att vattna med.
Du får inte fylla din pool (över 3 m³) med dricksvatten. Detta gäller även uppblåsbara pooler, spa-bad och badtunnor större än 3 m³. Du som har en nedgrävd pool får fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
Du får inte tvätta bilen hemma med högtryckstvätt eller vattenslang.
Tips! Tvätta bilen på en biltvättsanläggning. Var sparsam med antalet tvättar.

Frågor om bevattningsförbudet besvaras av:

Emmaboda Energi och Miljö AB (huvudman för vatten i Emmaboda kommun)

Marie Nilsson, VA-chef, marie.nilsson@emmaboda.se, 010-353 17 61

Kundtjänst 010-353 17 50