Få ett sms när vi har driftstörningar

Så långt det är möjligt skickar vi ut SMS vid driftstörningar, planerade arbeten eller annan viktig information avseende våra tjänster elnät, fjärrvärme, avfall, stadsnät samt vatten och avlopp.

Har du registrerat ditt telefonnummer på din fastighetsadress kommer du få ett sms. Du kan enkelt själv gå in och göra ändringar i systemet. Där kan du lägga till fler adresser (till exempel för din arbetsplats) eller ta bort ditt nummer om du inte vill ha något meddelande alls.