Projektledare VA ledningsnät

Vi söker en projektledare till vårt affärsområde Vatten och avlopp

Om oss


Emmaboda Energi med 30 anställda är kommunens bolag för den kommunala service som finansieras via taxor och avgifter och omsätter c:a 100 MSEK. I kommunen finns fem vattenverk och fem avloppsreningsverk. VA-avdelningen svarar för en säker vattenförsörjning med råvattentäkter, vattenverk och vattenledningar med stränga krav på hygien och tillgänglighet Ledningsnätet, fördelat på vatten-, avlopps- och dagvattenledningar är knappt 50 mil långt. Förutom vattenförsörjning och avlopp hanterar Emmaboda Energi avfall, fjärrvärme och fibernät (Emmaboda tätort) samt eldistribution inom bolagets koncessionsområde. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Vårt uppdrag är att erbjuda säkra och miljövänliga tjänster för kommunens invånare på ett kostnadseffektivt sätt som tar väl vara på våra gemensamma resurser. Vi arbetar utifrån våra värdeord Bemötande, Tillgänglighet och Kundfokus.
Under de närmaste åren satsar vi stort på investeringar inom va-området med ledningsnät och anläggningar.


Därför ska du jobba hos oss!


Bolaget är litet och har en överblickbar personalstyrka vilket gör att alla är vana att arbeta med varandra, oavsett vilken avdelning man tillhör. Att vi är ett litet bolag betyder inte att kraven på oss är mindre men däremot att vi är färre som tillsammans ska ha den breda kompetensen. Det finns alltså stora möjligheter till bredd och variation i arbetsuppgifterna på alla tjänster i bolaget.
Ett litet bolag betyder också korta beslutsvägar. Visst, vi verkar – som alla kommunala bolag – i en miljö som på högsta nivån är politiskt styrd men samarbetet med vår ägare fungerar väl och i vardagen har vi alla möjligheter att fatta de beslut som är nödvändiga för att komma framåt enligt vår övergripande vision. Den handlar alltså om att erbjuda hållbara tjänster som gör det attraktivt, bekvämt och säkert att leva och bo i Emmaboda kommun, nu och i framtiden.
Alla tjänster vi utför har en stark koppling till miljön. När vi utför tjänsterna, i stället för att kommunens hushåll själva ska sköta allt, kan vi med skalfördelar se till att den totala miljöpåverkan blir mindre. Vi anlägger också ett livscykelperspektiv på det vi gör; från tillverkning och transport till oss av insatsprodukter och material, till kundernas användning av tjänsterna och omhändertagandet av rest- och avfallsprodukter där så mycket som möjligt ska in i det naturliga kretsloppet igen.
Vår ekonomi är god och välskött och vi är självfinansierade när det gäller våra investeringar.


Om du vill pendla till jobbet i Emmaboda kan du åka tåg från tre håll; Växjö, Karlskrona och Kalmar. Vill du flytta hit drar du nytta av att huspriserna ännu inte avspeglar de möjligheter som den nyrenoverande järnvägen ger. Det är fortfarande lätt att få mycket boende från pengarna. Har du familj märker du att kommunen satsat på kvalitet i skolorna, även i kommunens mindre tätorter.
Vi rekryterar just nu till en tjänst som projektledare va ledningsnät. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Emmaboda.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om tjänsten som Projektledare VA ledningsnät


I dina arbetsuppgifter ingår att ha ett övergripande ansvar för vårt ledningsnät inom vatten och avlopp. Det handlar om förebyggande och felavhjälpande underhåll och projektering. VA-verksamheten har stort teknikinnehåll varför teknisk förståelse, datorvana och intresse och förmåga att lära nytt är förutsättningar för att klara uppdraget. Vi tror att du har både utbildning och erfarenhet inom VA-området eller lämpligt angränsande område.
Det är viktigt att du är drivande och att du är intresserad av att ständigt förbättra arbetssätt och processer. Vi räknar med att du har relevant och dokumenterad ledarerfarenhet.
Som projektledare på Emmaboda Energi behöver du en god social förmåga eftersom du ibland har arbetsledaransvar inom projekten och för att du i din roll kommer att ha många interna och externa kontakter. Den lilla organisationens speciella förutsättningar ställer också krav på samarbetsförmåga och planering. Förutom arbetet inom den egna verksamheten krävs idag samordning med andra kommunala enheter, med olika statliga myndigheter och med samhälle och medborgare i stort.

Exempel på dina arbetsuppgifter:
• Projektering av mindre anläggningsarbeten
• Projektledning för att driva upphandling och styrning när det gäller större arbeten
• Att delta i vårt förbättringsarbete inom digitalisering och datamodeller
• Att undersöka och välja mellan olika lösningar på VA-problem
• Att delta i risk- och sårbarhetsanalyser och krisplanering
• Att driva arbetsmiljöarbete inom din verksamhet

Att vi är en liten organisation märks på många sätt, men inte minst genom att våra medarbetare får verka inom ett brett område med varierande arbetsuppgifter med rikliga möjligheter till personlig utveckling. Även om vi är små har vi höga kvalitetskrav på verksamheten och därför är det viktigt att vår blivande projektledare är noggrann och kan agera professionellt i en komplex verklighet med höga tillgänglighetskrav.
Du är underställd VA-chefen och ingår i ledningsgruppen för VA. Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattningen är heltid. Du behöver ha B-körkort. Om du inte har svenska som modersmål bör du ändå ha förutsättningar att kunna bli riktigt bra på att hantera det svenska språket. Tillträde enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa va-chefen Marie Nilsson på 0471-249761. Till henne skickar du också din ansökan – gärna ett cv och ett personligt brev – på e-postadressen marie.nilsson@emmaboda.se. Din ansökan vill vi ha senast den 9 februari 2022.

Fackliga företrädare: Ledarna – Johnny Hjelm, 0471-24 97 67, SEKO – Peter Hausenkamph, 0471-24 97 75, Akademikeralliansen – Carl Thorstensson, 0471-24 97 79


Vi kommer att registrera och behandla din ansökan i ett personregister i enlighet med den europeiska dataskyddslagen. De sökande som inte får tjänsten kommer att strykas ur registret senast 2022-12-31