Miljöingenjör

Vi söker en miljöingenjör till Sveriges bästa energibolag!

Vi på Emmaboda Energi arbetar med kommunala tjänster inom affärsområdena va, fjärrvärme, elnät, stadsnät och avfall. Förutom de drifttekniska arbetsuppgifterna finns en mängd ingenjörsuppgifter som till exempel handlar om miljöfrågor, tekniska lösningar och taxekonstruktion. Dessa arbetsuppgifter är både strategiska och operativa och kan även innehålla projektledning. Eftersom vi är ett litet bolag (30 anställda, 100 MSEK i omsättning) med många ansvarsområden har varje medarbetare en stor bredd i sina arbetsuppgifter.

Inga skattemedel används för vår verksamhet utan allt vi gör betalas av kunderna via våra taxor. Vi har som mål att använda pengarna på ett sätt som tar hänsyn både till dagens kunder och till nästa generation. För oss är det hållbarhet på lång sikt; för miljön, för samhället och för ekonomin.

Vi behöver förstärka vår grupp med ytterligare en miljöingenjör. I den rollen kommer du att verka inom alla våra fem affärsområden. Du kommer att arbeta med utredningar, projektledning, teknikutveckling, rådgivning och rapportering till tillsynsmyndigheter med mera. Arbetet innehåller förstås en hel del samverkan inom bolaget, inom kommunkoncernen och med våra kunder.

Vi arbetar aktivt med att utveckla vår strategiska förmåga för att kunna möta omvärldens ökande krav på oss. Det handlar till exempel om beredskap för klimatförändringar, att kunna dra nytta av teknikens landvinningar och att fortsätta ansträngningarna för att flytta mer och mer underhåll från avhjälpande till förebyggande för fortsatt ökad leveranskvalitet. Dessa frågor drivs i projektform där man skapar team med resurser både internt och externt.

Du arbetar förmodligen redan idag med tekniska miljöfrågor i vår egen eller liknande bransch eller så arbetar du kanske på en tillsynsmyndighet och har skaffat dig erfarenhet den vägen. Du har lämplig miljö- och ingenjörsutbildning och vill använda din kompetens för att kunna skapa samhällsnyttiga tjänster med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Eftersom vi som bolag har många intressenter – kunderna som är hushåll och företag, övriga allmänheten, vår ägare (kommunen), vår politiskt tillsatta styrelse, tillsynsmyndigheter, media och förstås vi själva som anställda – är samarbete och kommunikation viktiga beståndsdelar i vår vardag. Du behöver vara noggrann, behärska svenska i tal och skrift och gärna ha en pedagogisk ådra. Körkort för bil är ett krav.

Vi är nyfikna på dig, din bakgrund och dina framtidsplaner. Hos oss får du arbeta med samhällsnytta på ett väldigt påtagligt sätt med goda möjligheter till egen utveckling och där din insats gör skillnad för oss, för våra kunder och för vår omgivning.


Ansök senast den 29 augusti 2022. Skicka din ansökan via e-post till vår VA- och Avfallschef Marie Nilsson på adressen marie.nilsson@emmaboda.se. Vill du veta mer innan du söker är du välkommen att ringa till Marie på telefon 0471-249761.

Välkommen i gänget!

PS Sveriges bästa energibolag? Ja, i vår senaste kundundersökning som gjordes av bolaget Supportföretaget TMJ Group AB i mars 2021 fick vi det ditintills högsta kundbetyget för energibolag av vår typ. Än har ingen slagit oss...