Styrelse

Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB har samma styrelse. Den utses politiskt i samband med kommunalvalet vart fjärde år.

Lennart Gustavsson (c), ordförande
Annika Karlsson (s), vice ordförande
Bo Sunesson (c)
Stefan Nyström (m)
Stig-Ove Andersson (s)