Styrelse

Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB har samma styrelse. Den utses politiskt i samband med kommunalvalet vart fjärde år.

Bo Sunesson (c), ordförande
Annika Karlsson (s), vice ordförande
Lennart Gustavsson (c)
Stefan Focic (m)
Stig-Ove Andersson (s)