Dela sidan på sociala medier

Uppdatering av allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Under 2018 har ett arbete gjorts av Konsumentverket och Energiföretagen Sverige med att uppdatera de allmänna avtalsvillkoren fjärrvärme. Villkoren börjar gälla från 1 april 2019.

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftslagen (PUL) punkt 1.4 i villkoren har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen (GDPR).

I punkt 9.1 i avtalsvillkoren, som rör uppsägning av avtal, har en ändring av enbart redaktionell karaktär gjorts.

Uppdateringen av avtalsvillkoren påverkar inte fjärrvärmepriset.

Här hittar du de uppdaterade avtalsvillkoren fjärrvärmeöppnas i nytt fönster