Avfallstaxan höjs för alla hushåll den 1 april 2020

Vi förändrar vår insamling av hushållsavfall för att svara mot de nya lagkraven - att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall för alla hushåll.

Sedan 2013 har vi gjort detta i Emmaboda kommuns tätorter men nu kommer alla hushåll att omfattas. Lagen säger också att vi måste hämta minst varannan vecka. För tätorterna är det ingen ändring men för hushållen på landsbygden innebär det tätare hämtning och alltså en dyrare hantering.

Samma avgift för samma tjänst i tätort och på landsbygd

Den hantering vi har av avfallet bekostas helt och hållet av avfallstaxan utan stöd från skattemedel. Principen är att man, oavsett var man bor i kommunen, ska betala samma avgift för samma tjänst. Därför kommer alla hushåll att dela på kostnaden för hanteringen och därför kommer taxan att höjas för alla, även för tätortens hushåll som ju får samma tjänst som tidigare.

Utkörning av nya avfallskärl till hushåll på landsbygden

Landsbygdens hushåll har under den gångna hösten kunnat välja mellan olika abonnemangsformer. De som valt att få sitt utsorterade matavfall hämtat kommer att få ett nytt brunt sopkärl. Eftersom det blir hämtning varannan vecka mot tidigare en gång i månaden har många också valt att byta sitt gröna restavfallskärl mot ett mindre.

Låt kärlen stå kvar hela dagen efter tömningarna vecka 11 och 13

Under vecka 11 (9-13 mars) och vecka 13 (23-27 mars) kommer vi att ställa ut nya bruna kärl och byta ut gröna kärl för de som valt detta på landsbygden. Vi gör detta i samband med den vanliga avfallstömningen så att kärlen som vi samlar in ska vara tomma. De som byter ut kärlen kör efter att sopbilen tömt kärlen och därför ber vi dig låta dina sopkärl stå kvar under hela dagen under de aktuella veckorna.

Ta hand om det medskickade innehållet och ta bort tejpen om du får ett nytt brunt kärl

I de nya matavfallskärlen kommer det att finnas köksbehållare, påsar och information som du ska ta ut. Kärlen kommer att vara förseglade med en tejp som du tar bort när du tagit ur sakerna. Tejpen är till för att vi ska veta om du tagit hand om innehållet så att vi inte av misstag vid nästa tillfälle tömmer ett nytt kärl som fortfarande innehåller köksbehållare etc.

Mer information om avfallstaxan

Vid frågor vänligen ring kundtjänst 0471-24 97 50 eller info.energi@emmaboda.se