Matavfallsinsamling i drift för samtliga hushåll

Ändrad lagstiftning gör det obligatoriskt för landets kommuner att erbjuda insamling av utsorterat matavfall från alla hushåll.
I Emmaboda kommun har matavfall samlats in sedan 2013 i tätorterna men från 1 april 2020 görs det för samtliga hushåll.

Tidslinje för information. Klicka här , 365 kB, öppnas i nytt fönster. för en högupplöst bild.

I Emmaboda kommun har matavfall samlats in sedan 2013 i tätorterna men från 1 april 2020 görs det för samtliga hushåll.

Hämtningen görs varannan vecka för alla hushåll. Tidigare hämtade vi en gång i månaden på landsbygden men eftersom vi nu hämtar utsorterat matavfall måste vi hämta dubbelt så ofta vilket gör att det blir dyrare. Eftersom samma tjänst ska kosta lika mycket, oavsett var i kommunen man bor, kommer priset att bli samma för tätorter och landsbygd. Alla kommer därför att få en höjd taxa; även de som bor i tätort och alltså har samma tjänst som tidigare.

Hushållen på landsbygden har via en mängd kanaler uppmanats att välja abonnemangsform och det finns tre att välja på för matavfallet; utsorterat i separat brunt kärl, hemkompostering i godkänd kompost eller enbart restavfall (vilket betyder att man slänger matavfallet i sitt vanliga sopkärl). Eftersom kommunen vill uppmuntra till en god resurshantering ligger en extra avgift på alternativet att inte sortera ut matavfallet.

Den som inte gör något aktivt val av något av de sorterande alternativen (brunt kärl eller hemkompost) ligger kvar med sitt restavfallsabonnemang.

Vill man byta abonnemang kan man kontakta Emmaboda Energis kundtjänst på telefon 0471-249750 eller via e-post info.energi@emmaboda.se.