Missfärgning av vatten vid läckor

Vid läckor eller i samband med arbeten på ledningsnätet kan dricksvattnet bli missfärgat.

Missfärgat vatten där orsaken är en läcka eller att arbete utförts på ledningsnätet är inte hälsofarligt. Eventuell missfärgning kommer då från att de normala beläggningar som finns i ledningsnätet rycks loss vid de häftiga förändringar i tryck och flöde som en läcka eller ett arbete kan orsaka och de är inte hälsofarliga även om det naturligtvis inte är aptitligt om vattnet inte är klart. Men när man spolat tills man är nöjd med klarheten går det bra att dricka.

Missfärgningen kan återkomma och man kan få spola vid flera tillfällen under några dagar. Om man tappar upp vatten för att dricka syns det om man behöver spola mer men om man till exempel kör en tvättmaskin är det inte lika tydligt. Därför kan det vara bra att undvika vittvätt i några dagar efter att man upptäckt missfärgningar i vattnet.