Sänkt fjärrvärmepris 2021!

Emmaboda Energi och Miljö AB sänker fjärrvärmepriset med 3% för samtliga kunder från och med 2021-02-01.

Genom att använda fjärrvärme som uppvärmning bidrar du till god resursanvändning eftersom vi använder biomassa från skogsindustrin som bränsle. 99 % av vårt bränsle är därigenom fossilfritt. Vi investerar i effektivare drift och bättre rening för att säkerställa så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt pris är helt rörligt, utan fasta avgifter, så att dina egna åtgärder för att spara energi ska märkas som en besparing, direkt.

Vår kostnad för att producera fjärrvärmen påverkas förstås av bränslepriserna. Efter den senaste upphandlingen har våra kostnader för bränslet minskat så mycket att vi har möjlighet att sänka fjärrvärmepriset med 3 % för samtliga kunder från 2021-02-01.

Som exempel innebär detta för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh
545 kronor lägre i årskostnad.

Rätt till förhandling, medling och uppsägning av fjärrvärme

Alla kunder har enligt fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) rätt att förhandla, ansöka om medling och säga upp sitt avtal om vi som fjärrvärmeleverantör ändrar villkoren i vårt avtal. Du har rätt att begära förhandling senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om nytt pris. Leder en förhandling inte till överenskommelse kan du ansöka om medling alternativ säga upp avtalet inom tre veckor från det att förhandlingen avslutats. Vill du istället säga upp avtalet direkt ska det göras senast två månader efter det att du tagit del av det nya priset.

Alla förhandlingar sker med utgångspunkt från Emmaboda Energi och Miljö AB:s prispolicy om likabehandling, det vill säga samma pris gäller för alla kunder inom en kundkategori och nät. Vi kan inte ge en kund ett pris medan andra kunder inom samma kategori får ett annat pris. Inom våra fjärrvärmeområden där vi är dominerande aktör måste vi också hålla oss till konkurrenslagstiftningens diskrimineringsförbud som säger att konkurrerande kunder ska behandlas lika.

Du har som kund alltid rätt att säga upp ditt avtal med tre månaders varsel. Du skickar i så fall en skriftlig undertecknad uppsägning till Emmaboda Energi och Miljö AB.

Har du frågor eller vill veta mer om fjärrvärmelagen kan du läsa mer här. Öppnas i nytt fönster.