Vad beror vattenläckorna på?

På vintern uppstår många vattenläckor men varför uppstår de?

En vattenläcka kan uppstå när som helst men många sker på vintern och ofta när temperaturerna ändras kraftigt, speciellt när temperaturen går från extrem kyla till töväder.

De kommunala vattenledningarna ligger på frostfritt djup i marken men kan ändå påverkas av rörelser i marken när tjälen bildas eller försvinner. Detta kan medföra olika påfrestningar på rören som gör att de spricker. Det kan också handla om att stenar rör sig i marken på grund av temperaturväxlingarna och då kan en vass sten med tiden orsaka ett hål i ett rör.

Vi upptäcker läckan genom att vi ser att vattenförbrukningen i systemet ökar. Ibland syns det även på marken vid läckan då vatten tränger upp till markytan. På många ställen är dock marken väldigt dränerande vilket innebär att en vattenläcka inte alls syns, annat än som en ökad förbrukning i vattenverket. Men en läcka behöver inte alltid vara resultatet av ett brott på en kommunal vattenledning. Läckor kan också uppstå i kundens servis-ledning som ansluter fastigheten till den kommunala ledningen. Såhär års kan det tyvärr också handla om att en kunds vattenledning fryser sönder i en otillräckligt värmd byggnad.

När vattnet fryser expanderar det och en propp av is kan då spränga vattenledningen någonstans i huset. Så länge som kylan består kanske inte så mycket händer men när det blir varmare ute försvinner isproppen och vattnet strömmar ut.

När vi upptäcker att förbrukningen ökar kan det alltså vara en läcka men det finns inget sätt för oss att direkt avgöra om läckan finns i vårt nät eller om det är ett problem i kundens ledning eller inne i ett hus.

Vi använder olika metoder, ibland samtidigt, för att så snabbt som möljligt hitta platsen för läckan. För att grovt peka ut platsen stänger vi av olika delar av nätet, en i taget, för att se om förbrukningen går ned. Det kallas sektionering. Vi kan också använda speciell apparatur för att manuellt lyssna på ljudet i ledningsnätet. En läcka genererar ett ljud som man kan uppfatta med känsliga mikrofoner. Vi använder också annan teknik där vi placerar ut mikrofoner under längre tid och där vi sedan i efterhand samlar in data från lyssningsutrustningen som behandlas i speciella datorprogram och som, förhoppningsvis, kan peka ut en trolig plats för läckan.

Markförhållanden, ljudstörningar och det faktum att ledningarna i vattenledningsnätet består av många olika material gör att det, trots alla hjälpmedel, kan vara svårt att lokalisera en läcka.

Vi arbetar för att hitta läckor så fort det går. Du som fastighetsägare kan hjälpa till genom att se till att minska risken för sönderfrysta ledningar. Problemet är oftast störst i hus som inte är bebodda vintertid. Om du har ett hus som du inte använder på vintern bör du på egen hand eller med hjälp av din rörmokare se till att minska risken för sönderfrysning. Då slipper vi läckor som kan drabba många andra och som kan orsaka vattenskador i ditt hus.