Målsättningen att ha en fossilfri fordonspark år 2030

I Emmaboda kommun arbetas det sedan några år tillbaka med en målsättning att fordonsparken ska vara fossilfri år 2030. Vi på Emmaboda Energi, som kommunägt bolag, har förstås samma målsättning.

Att köra bil innebär alltid en belastning för miljön. Det handlar om utsläpp som görs när bilen körs och utsläpp som en följd av att den tillverkas. Bränslet ska också framställas och transporteras. I dagens samhälle kan vi inte klara oss helt utan biltransporter, åtminstone inte utan att göra avkall på andra saker. Visst skulle många biltransporter kunna ersättas av att vi cyklar, åker kollektivt eller går men det är svårt att tänka sig att vi inte skulle använda ambulanser eller brandbilar.

Man behöver inte ta så extrema exempel utan mycket av den kommunala servicen, speciellt i en glest befolkad kommun som Emmaboda, är svår att upprätthålla utan bilar och lastbilar som redskap.

Då återstår – förutom att aktivt planera och minimera transporter – att se till att minimera miljöpåverkan för de transporter som vi trots allt väljer att göra per bil.

Vi har tittat på olika alternativ till diesel- och bensindrift och har hitintills köpt fem laddbara bilar – fyra batteridrivna lätta lastbilar och en laddhybridbil. Vi har också, så snart som Runes biogasmack togs i drift, köpt tre gasdrivna lätta lastbilar. Vår bilflotta byts utifrån en övergripande plan som tar hänsyn till ålder och skick på bilarna. När det är dags att byta bil bedömer vi vilket bränslealternativ som är bäst och försöker då åstadkomma den bästa miljöeffekten samtidigt som bilen ska uppfylla verksamhetens krav.

Vi köper in utförandet av vissa tjänster från entreprenörer och där har vi också möjlighet att påverka bränsleval. Det gäller till exempel upphandlingen av avfallshämtning där vi ställt krav på att sopbilen ska drivas av biogas. GDL Transport AB vann upphandlingen och deras underentreprenör Börjes Miljötransporter AB kör nu en biogasdriven sopbil när avfallet hämtas från Emmabodas hushåll. Den nya lastbilen kan du se i bildspelet nedanför.

Vi vill naturligtvis reducera koldioxidutsläpp men fordonstrafik – speciellt fossilbränsledrivna fordon – genererar också andra, mer lokalt påverkande utsläpp av kväveoxider och partiklar. Inget bränsleval löser alla miljöproblem så vi ska fortfarande sträva efter att minimera vår miljöpåverkan, även om vi väljer för miljön mindre skadliga alternativ.