Dags för slamtömning

Nu börjar vår-perioden av slamtömning för enskilda avlopp och den här gången har vi en ny entreprenör.

Vi har efter upphandling tecknat avtal med en ny leverantör av bland annat tömning av hushållens slambrunnar. Det blev Malmberg Miljöhantering AB som vann upphandlingen vilket innebär att det i år är ny personal som utför tömningarna med start nu i maj.

Tömning vid abonnemang sker under maj eller perioden september – november beroende på var fastigheten ligger. Behöver du tömma oftare kan du beställa extra slamtömning. Tömning bör ske årligen annars finns det risk att brunnen blir för full, ledningar sätts igen, infiltrationen förstörs och slamkakan kan bli för hård för att tömma, vilket kan fördyra tömningen.

Brunnarna töms inte med avvattningsfordon det vill säga brunnen återfylls inte. Om brunnen behöver återfyllas enligt leverantörens instruktioner ansvarar fastighetsägaren för detta efter tömning.

Tänk på att vi behöver kunna hitta din brunn och att vi sedan kan komma åt den. Läs mer på vår hemsida om hur du märker ut brunnen, något som är extra viktigt nu när det är ny personal som sköter tömningarna.

Om du saknar abonnemang eller om du har några frågor är du välkommen att ringa vår kundtjänst på 0471-24 97 50.