Anbudsförfrågan jaktarrende

Emmaboda Energi erbjuder dig att lämna anbud på jaktarrende på fastigheter i området kring Getasjökvarn.

Emmaboda Elnät AB, en del i Emmaboda Energi, erbjuder via ett anbudsförfarande jaktarrende omfattande fastigheterna Emmaboda Getasjökvarn 1:8 och Emmaboda Åby 1:18 enligt denna karta.

Vi använder samma anbudsmodell och utvärdering som Emmaboda kommun.

Anbudstiden är till och med 2021-06-21.

Dokument

Anbudsförfrågan

Bilaga Anbudsblankett

Bilaga Utvärdering

Bilaga Avtal