Ändring av anslutningsavgiften till Stadsnätet

Från och med årsskiftet 2024/2025 höjer Emmaboda Energi & Miljö AB samt Emmaboda kommun anslutningsavgiften för fiber till 26 000 kr.

Denna avgift gäller för privatpersoner som önskar ansluta sig till fibernätet i Emmaboda kommun. I kostnaden ingår följande:

Emmaboda Energi & Miljö AB (Tätort)

  • Markarbete på tomt: Denna ingår och innefattar grävning samt förberedelse av marken för installation av fiberkabeln. Entreprenören ansvarar för grävningen på tomten.
  • Installation av fiberkabel: Efter markarbetet installeras själva fiberkabeln från anslutningspunkten till fastigheten.
  • Switch: En switch ingår också i anslutningsavgiften. Switch är en enhet som ägs av kommunikationsoperatören och möjliggör anslutning av flera enheter via kundägd WiFi router, TV-box och andra enheter till fibernätet.

Emmaboda kommun (Landsbygd)

Markarbete på tomt ingår ej på landsbygd, denna ombesörjs av fastighetsägaren som kan anlita entreprenör i egen regi, eller utföra arbetet själv. Slang och markeringsband kan hämtas hos Emmaboda Energi.

  • Installation av fiberkabel: Efter markarbetet installeras själva fiberkabeln från anslutningspunkten till fastigheten.
  • Switch: En switch ingår också i anslutningsavgiften. Switch är en enhet som ägs av kommunikationsoperatören och möjliggör anslutning av flera enheter via kundägd WiFi router, TV-box och andra enheter till fibernätet.

Oavsett om du bor i tätort eller landsbygd kan du få mer information och ansöka om anslutning via E-tjänst, på Emmaboda Energi & Miljö AB:s webbplats.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Emmaboda Energi & Miljö AB. Kundtjänstens telefonnummer är 010-353 17 50. Mail info.energi@emmaboda.se

Alla beställningar gjorda innan årsskiftet faktureras enligt befintlig anslutningsavgift!