Beställ företagskortet

Företagskort ska alla företag ha som besöker återvinningscentralen. Kortet ska placeras i framrutan väl synligt. Utlåning av företagskortet är inte tillåtet även om man anlitar ett annat företag till sin verksamhet. Detta är ett löpande abonnemang, där nytt/nya kort samt faktura kommer ut i december varje år. Kostnad 1500 kronor exkl. moms per år och företag oavsett antal kort.

Företagskort gäller för småföretag som endast lämnar mindre mängder. Avfallet får lämnas med personbil, personbil med släpkärra eller med pickup/skåpbil (ej lastbil) maxvikt 3,5 ton. Har man större mängder avfall ska man själv anskaffa/hyra en container eller liknande och anlita en avfallsentreprenör för hämtning av avfallet.

Avfallet ska vara sorterat och sorteras enligt Möjligheternas Hus AB:s anvisningar.


2