Sorterings­guiden

Här hjälper vi dig att kasta rätt sak på rätt plats.
Skriv in ett sökord, till exempel "Mjölkkartong".

Vi finns för din skull

Emmaboda Energi är ett lokalt företag som ägs av invånarna i Emmaboda kommun. Vår övergripande uppgift är att skapa förutsättningar så att kommunens verksamheter och samhället i övrigt kan fungera och utvecklas. Vi är ditt lokala energibolag med verksamhet inom elnät, fjärrvärme, renhållning, vatten & avlopp och fiber.