Föranmälan - Anslutning kommunalt VA

En föranmälan ska göras minst 6 månader innan önskat inkopplingsdatum, men tiden kan variera beroende på mark och omgivande förhållanden.

Emmaboda Energi & Miljö AB handlägger VA-anslutningsärenden på uppdrag av Emmaboda kommun. Det är gällande lagstiftning och regler som avgör vilka ledningar som Emmaboda Energi och Miljö AB kommer att upprätta förbindelsepunkter för anslutning till de kommunala VA-ledningarna

Typ * (obligatorisk)
Typ


Fastighetstyp * (obligatorisk)
Fastighetstyp

Komplementbyggnader
En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten med ett småhus kallas för en komplementbyggnad.
Komplementbyggnader


Anslutning
Anslutning