Beställning- Anslutning till fjärrvärmenätet

Fjärrvärme är bara ekonomiskt möjligt i tätorter. I dagsläget finns fjärrvärme i delar av Långasjö, Vissefjärda, Broakulla, Algutsboda, Lindås och Emmaboda.

Anslutningsavgift för villa 26 950:- inkl.moms

I anslutningsavgiften ingår

  • 10 meter servisrör från tomtgräns mot fastigheten.
  • Rör utöver 10m från tomtgräns debiteras kund med 600:-/meter.
  • Inkoppling i gatan och läggning av servisledningen utförs av Emmaboda Energi och Miljö AB och ingår i anslutningsavgiften.
  • Allt arbete och material därutöver betalas av kunden.
  • Servisen avslutas med 2st ventiler innanför husgrund.
  • Ventilerna ingår i anslutningsavgiften. Anläggningen skall besiktigas efter installation.

Läs igenom följande information innan beställning:

Kundens åtagande vid nyinstallation av fjärrvärme Öppnas i nytt fönster.

Beställning av nyanslutning


Grävning och återställning på tomt
Grävning och återställning på tomt


Håltagning och efterlagning i fastigheten
Håltagning och efterlagning i fastigheten


Inköp av undercentral
Inköp av undercentral


Inkoppling av undercentral (sekundärsidan)
Inkoppling av undercentral (sekundärsidan)