Ansluta fjärrvärme

Fjärrvärme är bara ekonomiskt möjligt i tätorter. I dagsläget finns fjärrvärme i delar av Långasjö, Vissefjärda, Broakulla, Algutsboda, Lindås och Emmaboda.

Anslutningsavgift för villa 30 625:- inkl. moms.

I anslutningspriset ingår 10 meter servisrör från tomtgräns mot fastigheten. Rör utöver 10m från tomtgräns debiteras kund, ca 600:-/m. Inkoppling i gatan och läggning av servisledningen utförs av Emmaboda Energi och Miljö AB och ingår i anslutningsavgiften. Allt arbete och material därutöver betalas av kunden. Servisen avslutas med 2 ventiler innanför husgrund. Ventiler ingår i anslutningsavgiften. Anläggningen skall besiktigas efter installation.

Kundens åtaganden vid nyinstallation av Fjärrvärme

Grävning av kulvertgrav från tomtgräns till egen byggnad enligt anvisningar erhållna av Leverantören. Återställning av egen tomt. Leverantören tillhandahåller även grus som underlag till servisledning.

All håltagning i fastigheten så att kulvert kan komma in på lämpligt sätt samt efterlagning.

Inkoppling av primär och sekundärsystemet i fastigheten av rörinstallatör med kompetens för rörarbeten temp 120 gr och tryck 16 Bar. Rören på primärsidan och sekundärsidan skall vara isolerade vid besiktningstillfället enligt VVS-AMA Tabell RB1 serie 43 eller motsvarande. Primärsidans rör är rören från våra avstängningsventiler innanför husgrund fram till Fjärrvärmeväxlaren.

Inköp av värmeväxlare som uppfyller kraven på tekniska bestämmelser från svensk fjärrvärme FVF F:101.

Nedmontering och bortforsling av befintlig panna och oljetank vid behov.

Större kunder (effekt över 55 kW) får anslutningsavgift efter storlek på växlaren.Effekten på växlaren x 400:- exkl. moms.

För information om möjligheter att ansluta fjärrvärme, ring Fjärrvärmechef Thed Franzén, 010-35 31 759 eller thed.franzen@emmaboda.se