Kommande projekt, Storgatan

Aktuellt: Under vecka 24-25 kommer Rökinventering att utföras på Storgatan. Rökinventering är en utredning som görs för att utreda hur fastigheternas dagvatten avleds. Entreprenör Svapipe utför detta arbete på uppdrag av Emmaboda Energi.

Varför gör vi detta?

Utredning och projektering av vatten och avloppsledningsnätet pågår, inför samverkansprojekt med Emmaboda kommun. Emmaboda kommun kommer att förbättra Storgatan i Emmaboda, som en del i detta utreder även Emmaboda Energi behovet av att följa med och förbättra delar av vårt ledningsnät.

Tidplan

Under 2024 pågår utredning och projektering för att sedan komma igång med anläggning under 2025.

Rökinventering v24-25 , 198 kB, öppnas i nytt fönster.