Leveranssäkerhet

El uppfattas som en lika självklar rättighet som luft och vatten. Ett tillgängligt elnät är en förutsättning för mycket i vardagen och mobilitet har blivit en självklar del av vår livsstil.

Vi arbetar aktivt med att underhålla och leveranssäkra vårt elnät genom att ersätta luftledningar med nedgrävd kabel.