Vårt fibernät

Emmaboda Energi driver ett öppet, operatörsoberoende och passivt fibernät. Det betyder att vi bygger och driver själva optofibernätet men att vi inte har någon egen aktiv utrustning för att skicka information över fiberkablarna.

SopbilFörstora bilden

Detta hanteras istället av olika kommunikationsoperatörer och vårt nät är tillgängligt för flera sådana kommunikationsoperatörer. Varje kommunikationsoperatör kan erbjuda ett flertal tjänsteleverantörer.

Det enskilda hushållet tecknar ett avtal med en tjänsteleverantör, betalar en engångsavgift för att bli ansluten till Emmaboda Energis fibernät och betalar sedan till tjänsteleverantören för att få de tjänster man vill, till exempel internetanslutning, telefoni och tv. På detta sätt kan vi se till att så många hushåll som möjligt får tillgång till fiberanslutning, samtidigt som friheten att välja tjänster är så stor som möjligt.

Från nätägare till kund

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora!

Nätägaren: Nätägaren hyr ut nätet till kommunikationsoperatören.

Kommunikationsoperatören: Äger aktiv utrustning, tekniska boxar och switchar.

Tjänsteleverantören: Tillhandahåller tjänsten till slutkunden som ex. internet, TV och telefoni.

Slutkund: Om du har problem med ditt fiber ska du ENDAST ta kontakt med tjänsteleverantören. De felsöker dina tjänster och om det behövs tar de ärendet vidare.

Du som kund har endast kontakt med tjänsteleverantören när det gäller felanmälningar.