Allmänna avtalsvillkor

I de allmänna avtalsvillkoren regleras anslutning och överföring av el, bland annat nätägarens och kundens ansvar, elleverans, byte av elleverantör, avbrott och begränsningar i elöverföring samt rätt till ersättning, elmätare och avläsning, debitering och betalning, frånkoppling och återinkoppling.

Allmänna villkor för konsumenter (, 812.7 kB) - NÄT 2012 K (rev 2)

Allmänna villkor för näringsverksamhet lågspänning (, 644.6 kB) - NÄT 2012 N (rev)

Allmänna villkor för näringsverksamhet högspänning (, 638.1 kB) - NÄT 2012 H (rev)