Allmänna avtalsvillkor

I de allmänna avtalsvillkoren regleras anslutning och överföring av el, bland annat nätägarens och kundens ansvar, elleverans, byte av elleverantör, avbrott och begränsningar i elöverföring samt rätt till ersättning, elmätare och avläsning, debitering och betalning, frånkoppling och återinkoppling.

Allmänna villkor för konsumenter (, 585 kB)

Allmänna villkor för konsumenter från 2019-04-01 (, 812.7 kB)

Allmänna villkor för näringsverksamhet lågspänning (, 465.7 kB)

Allmänna villkor för näringsverksamhet lågspänning från 2019-04-01 (, 644.6 kB)

Allmänna villkor för näringsverksamhet högspänning (, 456.7 kB)

Allmänna villkor för näringsverksamhet högspänning från 2019-04-01 (, 638.1 kB)