Allmänna avtalsvillkor

I de allmänna avtalsvillkoren regleras anslutning och överföring av el, bland annat nätägarens och kundens ansvar, elleverans, byte av elleverantör, avbrott och begränsningar i elöverföring samt rätt till ersättning, elmätare och avläsning, debitering och betalning, frånkoppling och återinkoppling.

Allmänna villkor för konsumenter , 813 kB, öppnas i nytt fönster. - NÄT 2012 K (rev 2)

Allmänna villkor för näringsidkare , 460 kB, öppnas i nytt fönster. - NÄT 2012 N (rev)

Allmänna villkor för näringsverksamhet lågspänning , 645 kB, öppnas i nytt fönster. - NÄT 2012 N (rev)

Allmänna villkor för näringsverksamhet högspänning , 638 kB, öppnas i nytt fönster. - NÄT 2012 H (rev)