Vad kostar det?

Kommunens VA-taxa innehåller reglerna för de olika avgifterna för att använda de kommunala vattentjänsterna.

Vattentjänstlagen reglerar vad en kommun ska göra när det handlar om att skapa kommunala vattentjänster. Lagen säger att de nödvändiga kostnaderna för att skapa och driva vattentjänsterna ska fördelas på de som använder tjänsterna på ett rättvist sätt. Det är alltså bara de som har tillgång till tjänsterna som betalar dem - inga skattemedel används i normala fall utan alla kostnader fördelas bland användarna enligt den VA-taxa som kommunfullmäktige antagit.

Taxan beskriver hur kostaderna ska fördelas, hur höga avgifterna ska vara för att ansluta sig till det kommunala nätet och hur mycket det ska kosta att vara ansluten och att förbruka vatten.

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som betalas då fastigheten får möjlighet att ansluta sig till vattentjänsterna.

Brukningsavgifterna betalas därefter löpande och består dels av en fast avgift per månad och en rörlig som beror på hur mycket vatten som förbrukas.

VA-taxan ska vara heltäckande och ta upp alla förekommande fall. Det gör att den blir ganska omfattande och inte alltid så lätt att läsa. Här nedan finns några exempel för att ge några enkla uppgifter men kom i håg att det är det som anges i VA-taxan som gäller.

Exempel på avgifter från 2024-01-01:

  • brukningsavgift för en villa är 6 269 kr/år i fast avgift samt 57,50 kr/m³ vatten. Förbrukar man 150 m³ vatten på ett år blir den totala brukningsavgiften 14 894 kr eller utslaget per månad 1 241 kr inklusive moms.

Har du andra förutsättningar du undrar över kan du antingen själv räkna utifrån VA-taxan eller kontakta oss för att få hjälp med beräkningen.