Serviceavtal

Från och med 2022-01-01 erbjuder vi dig som är fjärrvärmekund villa (max 20kW) att teckna serviceavtal med oss. Med ett serviceavtal för fjärrvärme kan du känna dig extra trygg om något oförutsett skulle hända.

 

Det här får du med vårt serviceavtal

  • Servicebesök vartannat år – kontroll och justering av din fjärrvärmecentral
  • Kostnadsfri service vid fel i centralen, vardagar 7–16. Du betalar endast för material
  • Jourservice hela året, dygnet runt.
  • Telefonsupport
  • Serviceprotokoll

Visste du att du äger din fjärrvärmecentral? Emmaboda Energi ansvarar för fjärrvärmen hela vägen från värmeverket fram till ditt hus, men anläggningen i huset är din egen.

Att sköta underhåll och service av fjärrvärmecentralen är kanske inget som du är van att göra. Men vi kan hjälpa dig.

När du tecknar serviceavtal undersöker och servar vi din fjärrvärmecentral regelbundet, för att den ska få längre livslängd. När fjärrvärmecentralen är rätt justerad hjälper den dig dessutom att minska uppvärmningskostnaderna.

Vi bokar in servicebesöken med dig, så behöver du inte tänka på när det är dags för service.