Allmänna bestämmelser

De lokala reglerna för hur , vatten och avlopp, ska hanteras i kommunen kallas Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp och förkortas ABVA.

I lagen om allmänna vattentjänster ges kommunerna möjligheten att upprätta lokala bestämmelser kring användandet av VA-anläggningen. Det görs i de allmänna bestämmelserna, ABVA.

I ABVA regleras bland annat

  • fastighetsägarens ansvar och Emmaboda Energis ansvar
  • frågor kring förbindelsepunkt och inkoppling
  • vattenmätare och mätning av vattenförbrukning
  • vad avloppsvattnet får innehålla

Aktuell ABVA , 275 kB, öppnas i nytt fönster. är beslutad av kommunfullmäktige. Den är formell och detaljerad för att kunna gälla som en kommunal föreskrift.

Energibolaget ger ut en informationsbroschyr med det viktigaste ur ABVA , 920 kB. i mer lättläst form.